dijous, 11 de març del 2010

Endollats al verd


Durant la setmana del 22 al 28 de març d’enguany es durà a terme la Setmana de l’Energia Sostenible. Aquest és un esdeveniment de referència a Europa en relació a la sostenibilitat. I és una iniciativa de la Comissió Europea des de l’any 2005.

A més d’un seguit d’esdeveniments d’alt nivell que tindran lloc a Brusel·les durant la Setmana, moltes ciutats i regions d’arreu d’Europa aprofitarem el marc de la Setmana per organitzar activitats per informar i sensibilitzar la ciutadania en temes d’eficiència energètica, estalvi d’energia i ús d’energies renovables. Terrassa, ciutat signatària del Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local, estem desenvolupant actualment les 28 mesures que vam aprovar en el nostre Pla d’Acció d’Energia Sostenible local. La Setmana ens ha de servir per estendre el coneixement d’aquestes mesures i per animar la ciutadania a participar actívament en aquesta lluita col·lectiva per l’estalvi energètic i per la mitigació del canvi climàtic.

Cadascú de nosaltres, per mitjà de petits gestos, contribueix a crear el futur. Podem estalviar energia, per exemple, amb el gest petit però útil d’apagar els aparells elèctrics quan no els utilitzem, enlloc de deixar-los en stand by. O també amb el petit gest de canviar les nostres bombetes incandescents per aquelles halògenes o similars de baix consum, que ens ajudaran a reduir el consum elèctric fins a un 80% menys. O amb el petit gest de mirar bé el grau d’eficiència dels nous electrodomèstics que comprem o que haguem de renovar. O estalviant aigua a la dutxa. O fent una bona selecció dels nostres residus domèstics, de manera que se’n pugui reciclar la major part. O...

Tots aquests petits gestos casolans, quotidians, individuals, ens fan actors del canvi que el món requereix. Són moltes les possibilitats d’actuació per contribuir a un planeta més habitable per a les generacions futures.

I entre tots també hem de promoure, i exigir als diferents nivells de govern, l’ús d’energies renovables. Si mireu amb atenció el vostre rebut de la llum, observareu que la vostra electricitat prové només en un 20% aproximadament de fonts renovables, bàsicament energia eòlica. Hem d’avançar per dependre cada vegada menys d’energies fòssils: petroli, carbó i gas; i desenvolupar més les energies renovables: eòlica, solar tèrmica i fotovoltàica, geotèrmica, biomassa.

El futur de la Terra passa perquè cadascú de nosaltres estem en el futur més endollats al verd. Perquè l’energia que necessitem vingui de fonts regenerables, renovables i depengui menys d’energies que s’acaben i que, a més contribueixen, amb les seves emissions de CO2, al canvi climàtic.

Us animo doncs a participar en els actes de la Setmana, a reflexionar i actuar en l’estalvi d’energia i a viure “endollats al verd”, amb l'ús d’energies renovables.