dimecres, 25 de novembre del 2009

De Barcelona a Copenhaguen passant per Terrassa


Els treballs per aconseguir un acord internacional, el més ampli possible, en la lluita global contra el canvi climàtic, han passat recentment per Barcelona. Del 2 al 6 de novembre s’ha celebrat a la capital catalana la darrera reunió preparatòria de la que ha de ser la Conferència de Nacions Unides per al Canvi Climàtic a celebrar a Copenhaguen entre el 7 i el 18 de desembre.
I aquesta darrera oportunitat d’assolir un ampli acord abans del COP15 (així anomenen la cimera de Copenhaguen), ha acabat amb una certa decepció. Sobretot per la falta de concreció dels USA en el seu compromís de reducció de gasos d’efecte hivernacle. I també pels recels que aquesta falta de concreció americana ha provocat en els països del tercer món, que veuen compromès el seu desenvolupament si no reben una important compensació econòmica per mantenir les seves emissions en uns límits tolerables.
El compromís més ferm continua sent el de la Unió Europea. La UE continua treballant per assolir al COP15 un acord mundial ambiciós, global i jurídicament vinculant de totes les parts.
Malgrat que els ens regionals i locals no estem representats directament en aquestes reunions preparatòries, ni tampoc formarem part de la delegació comuna de la UE que defensarà els compromisos europeus en la Conferència de Copenhaguen, cal posar en relleu la importància de les ciutats en aquesta lluita global contra el canvi climàtic. Les ciutats europees, i Terrassa entre elles, que som conscients que formem part del problema (més del 50% del total d’emissions es produeixen en les ciutats), volem també ser part de la solució. Per això les ciutats europees ens hem reunit a través del que s’ha anomenat Pacte d’Alcaldes (Covenant of Mayors), una plataforma per coordinar-nos i intercanviar coneixements i experiències, amb l’objectiu d’avançar conjuntament en la lluita local contra el canvi climàtic. És a les ciutats i des dels governs municipals que fem realitat el lema de pensar globalment i actuar localment.
A Terrassa vam aprovar ja fa un any, en el Ple municipal, la nostra adhesió al Pacte d’Alcaldes. Ara, fruit d’aquell compromís, hem presentat els primers inventaris d’emissions de la ciutat i estem acabant de tancar el nostre Pla d’Acció d’Energia Sostenible. Aquesta eina, amb mesures a implementar en el camp de millora de la mobilitat i els transports, l’eficiència energètica dels equipaments i serveis municipals, la producció d’energies renovables, la millor gestió del cicle de l’aigua i dels residus, l’estalvi energètic, etc. ens ha de permetre arribar al 2020 acomplint els tres objectius a què ens hem compromès: un 20% de reducció d’emissions de CO2, un 20% d’estalvi d’energia per millor eficiència i un 20% d’energia renovable del conjunt d’energia utilitzada a la ciutat. Objectius ambiciosos, però assolibles si fem bé la feina i tots hi contribuïm. Són fites imprescindibles si volem deixar als nostres fills un món habitable.
En la lluita global contra el canvi climàtic, de Barcelona a Copenhaguen cal passar també per Terrassa. Cal passar pel compromís dels governs municipals i també pel compromís de cada ciutadà a través del seu consum responsable, l’estalvi energètic, la mobilitat sostenible amb l’ús del transport públic, la reducció i correcta gestió dels residus, l’ús responsable de l’aigua.
Nosaltres, des de Terrassa ja hi estem treballant. Esperem també que els responsables dels governs de tot el món, reunits properament a la COP15, siguin valents i encaminin correctament la lluita global contra el canvi climàtic, aplanant així el camí cap a un futur menys incert del planeta.
I permeteu-me encara una reflexió final. L’acord mundial per la reducció d’emissions de CO2 a nivell planetari ens hauria de servir per aconseguir ben aviat un altre acord no menys necessari i urgent: l’eradicació de la pobresa i la fam al món. Tenim un sol món, una sola Terra, i tots hi tenim el mateix dret.

dijous, 5 de novembre del 2009

Sostenibiltat

Les nostres àvies ja ho eren de sostenibles: sabien que per tenir ous (alimentàriament parlant) calia no posar la gallina a la cassola.

L'inici de la sostenibilitat ve de la indústria cotillaire.
Martí Boada

El compromís municipal en la lluita global contra el canvi climàtic


La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat Pacte d’Alcaldes, una iniciativa ambiciosa de participació de la ciutadania i dels governs locals en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El Pacte és el compromís de les ciutats i pobles de fer seus els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 en un 20% abans del 2020, respecte dels nivells del 2005. Compromisos que es concretaran en accions dirigides a millorar l’eficiència energètica i amb la producció d’energia de fonts renovables.
L’Ajuntament de Terrassa, de la mà de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, va refermar la seva voluntat d’avançar en l’establiment de polítiques eficaces per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle aprovant en el Ple municipal de novembre de l’any passat la seva adhesió al Pacte. Jo mateix, com a regidor de Medi Ambient, vaig segellar aquest compromís municipal a la seu del Parlament Europeu, a Brussel·les, el passat febrer. La signatura d’aquest Pacte comporta els següents compromisos:
Assumir els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 de reduir en un 20% les emissions de CO2 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables
Elaborar, en el termini d’un any, un Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) en els àmbits de competència municipal
Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius
Els treballs d’elaboració del Pla fa temps que s’han iniciat, i el primer pas ha estat realitzar un inventari de les emissions de CO2 del municipi i de la corporació municipal que recentment s’ha presentat a la premsa. I ara continuen amb la redacció del Pla d’acció d’energia sostenible de Terrassa, que recollirà les mesures i accions necessàries per assolir els objectius de reducció d’emissions. Properament serà aprovat també pel Ple i enviat a la Comissió Europea.
És la primera vegada que disposem d’un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Terrassa. S’ha fet sobre l’any 2005, any de referència per comptabilitzar la reducció d’emissions de l’any 2020. I també s’ha fet amb les emissions del 2007. Les conclusions del treball indiquen que les accions realitzades en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables ha aportat una reducció del 3% de les emissions dels equipaments i serveis municipals entre aquests dos anys (del 2005 al 2007). Una bona dada que ens indica que és possible arribar a una reducció del 20% de les emissions el 2020 i ens esperona a continuar treballant per assolir els objectius del Pla i frenar substancialment l’escalfament global del planeta.
En aquesta lluita local per aconseguir frenar l’escalfament global, cal també el compromís ciutadà per continuar avançant en els diferents vectors ambientals: eficiència energètica dels habitatges i estalvi d’energia, producció d’energies renovables (fotovoltàica, eòlica, biomassa), mobilitat sostenible (transport públic, desplaçaments a peu o en bicicleta), reducció de residus i millora de la recollida selectiva, estalvi d’aigua, compra responsable i no consumista.
Com diu l’eslògan hem de pensar globalment i actuar localment. Si volem lluitar contra el canvi climàtic i frenar l’escalfament de la Terra, són necessàries les accions de tots i cadascun de nosaltres.
Trobareu més informació a la web del Servei de Medi Ambient municipal:
http://web.terrassa.cat/web-mediambient

Photo: Mayors signing ceremony the Covenant of Mayors at the European Parliament in Brussels, Belgium, 10th February, 2009. Photographer: Paul O'Driscoll