dimarts, 14 d’abril del 2009

República

14 d'abril de 2009; 78 anys de la proclamació de la República. Les eleccions municipals del 12 d'abril del 1931 van fer palès que Catalunya i Espanya tenien un desig profund de llibertat. Amb el triomf de les candidatures republicanes i d'esquerres, assoleix el poder la majoria social que havia estat silenciada durant tants i tants anys de governs no democràtics. Les eleccions possibilitaren la proclamació de la república catalana, que després, en una negociació entre el govern provisional de la República i Francesc Macià, donaria lloc a la recuperació de la Generalitat de Catalunya.
La consecució del règim republicà no va suposar només un canvi en la forma de govern, sinó també una nova concepció de la societat, a partir de la qual tots i cadascun dels ciutadans i de les ciutadanes veien reconeguts els seus drets i podien exercir-los, mitjançant la participació en els afers comuns, en la "res publica".
La república feia de les persones ciutadanes, i ja no només súbdits. Els va convertir en actors i protagonistes de l’acció pública, de l’acció política. Homes i dones lliures!
Va suposar el reconeixement dels drets de les dones, entre els quals el dret a vot; va reconèixer els drets de la infància, la seva protecció, el dret a una bona salut i educació. El moviment de renovació pedagògica, les escoles del bosc, de la mar, l’impuls del contacte amb la natura i l’aprenentatge a partir d’aquest contacte, i la creació de l’institut – escola són novetats que va aportar la república a l’ensenyament. A Terrassa ens va portar també la renovació pedagògica de la mà d'Alexandre Galí i l'Escola Vallparadís. Així mateix, el moviment associatiu va viure un moment d’esplendor, amb entitats culturals, esportives, socials, i també de caire veïnal; cases del poble, ateneus, casinos populars,...
L’aprenentatge manual, pràctic, dels oficis també va rebre un impuls important. La república va voler transmetre la importància de compaginar el treball manual i el treball intel·lectual, tot alhora, en harmonia.
Van ser destacables també els avenços en matèria de protecció social i de salut.
L’adveniment de la República també va suposar una nova concepció del fet religiós. El respecte a totes les religions i al sentiment religiós de les persones i, precisament per a aconseguir-ho, l’impuls de la laïcitat en l’àmbit públic, a les escoles, va ser un avenç cap al civisme.
Aquests mateixos valors i principis republicans van impulsar la vida, també, dels nous ajuntaments democràtics, dels quals enguany en celebrem els 30 anys de la seva recuperació. Van retornar als ciutadans i les ciutadanes aquesta categoria, la de ciutadania, i no la de súbdits. I aleshores igual que ara, els van fer partícips de la marxa i el desenvolupament social i ciutadà.
Els mecanismes de participació política i social van portar al foment de la cultura i les arts, al moviment de renovació pedagògica, a la promoció de la salut, a la promoció del treball, de l’habitatge, del benestar social, a la promoció de les dones, de la gent gran, de les persones amb discapacitat. Les mateixes causes, els mateixos valors, els mateixos objectius que en temps de la República
Actituds i valors que cada 14 d'abril rememorem i explicitem, per continuar fent-los nostres
Refermem avui la nostra voluntat de seguir treballant en la promoció dels valors democràtics de la llibertat, l’equitat, la solidaritat, la fraternitat i en l’impuls del civisme i la laïcitat.
Saludem i recordem la II República i el gran llegat que encara sentim viu en la nostra societat.
Retem homenatge a totes les persones que van viure impulsant aquests valors republicans i que van caure per defensar la República com a ordre constitucional i democràtic legítim.


Visca la República!