dimecres, 2 de febrer del 2011

Participació ciutadana


Des d'ERC hem apostat sempre per la participació dels ciutadans en els afers municipals, des de la profunda convicció que la democràcia no hauria de consistir tant sols en emetre el vot en unes eleccions cada quatre anys, sinó en un procés molt més complex on la ciutadania expressés quotidianament les seves idees i propostes, i aquestes fossin escoltades, recollides i tingudes en compte per part de l'administració.


Tasca feixuga, doncs malgrat els avenços en temes de participació ciutadana en els darrers anys, hi ha amplis sectors de ciutadans allunyats d'allò que en diem política, desencisats i amb una desconfiança vers els gestors municipals i vers els seus mateixos representants electes. Desconfiança que es tradueix en un allunyament de la tasca municipal i en una baixa participació en les eleccions municipals. Només un 44,3% dels electors terrassencs van exercir el vot en les darreres eleccions municipals de 2007.


Les polítiques de participació ciutadana han d'estar encaminades a reduir aquest creixent distanciament entre societat i dirigents polítics, entre ciutadania i administració. Aquest és el primer i gran objectiu del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Terrassa 2011-2015.


Volem involucrar el ciutadà en la vida pública, de manera activa, fent que senti com a pròpies les institucions municipals. És aquell concepte tan republicà de sentir-se ciutadà de ple dret, actor i responsable de l'acció política municipal; i no subjecte passiu de la mateixa, súbdit de l'administració.


Som conscients que només amb la implicació ciutadana podem afrontar els reptes de la ciutat: la cohesió social, la lluita contra l'exclusió, la convivència cívica, l'acollida dels nouvinguts, lús compartit de l'espai públic, el sentit d'identitat i de pertinença a la ciutat.


Aquest Pacte recull la voluntat de l'equip de govern municipal i les experiències prèvies de diversos processos participatius municipals endagats els darrers anys:


  • Revisió del Pla General d'Ordenació (POUM). 1999-2003

  • Remodelació de la Rambla d'Ègara. 2006

  • Remodelació del Parc de Sant Jordi. 2006-2007

  • Remodelació de la Plaça de l'11 de Setembre. 2008

  • Participació en els Pressupostos Municipals. 2005, 2006, 2007 i 2008-2011. En aquest darrer procés hi van participar 7.640 terrassencs en la seva votació.

  • Consells Municipals de Districte

  • Consells Sectorials

Voldria posar en relleu també la recent experiència participativa de la consulta popular Terrassa DecideiX. La participació activa en aquest p`rocés de més de 700 voluntaris i vilontàries, de procedències socials molt diverses, independents o de filiacions polítiques també diferents, amb una capacitat d'entesa, de coordinació i de treball envejables; i la participació directa en la votació de més de 20.000 ciutadans i ciutadanes terrassencs, demostren que és possible obtenir èxits en els processos de participació ciutadana si som capaços d'abordar aquells temes que ocupen i preocupen a la ciutadania i si encertem en els mecanismes perquè se sentin actors d'aquests processos. No hauríem de menystenir, i encara menrs posar traves, sinó incentivar els processos participatius que neixen de la mateixa societat civil i de les associacions de la ciutat.

Per això, més enllà de les concrecions que anirem donant a les diferents línies de treball que marca el Pla Estratègic de Participació Ciutadana, saludem la consecució d'aquest acord marc, d'aquest pacte per la participació, fruit d'un llarg procés de reflexió que ha comptat amb la participació directa de més de 700 persones.

De la voluntat de sumar de tots els grups municipals i de les entitats i associacions ciutadanes, de la seva capacitat de promoure la participació i de saber escoltar i canalitzar les propostes, en dependrà la consecució dels objectius que persegueix aquest Pla Estratègic de Participació Ciutadana.

Extret de la presentació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 2011-2015 realitzada al Ple Municipal del 27 de febrer de 2011