dijous, 5 de novembre del 2009

El compromís municipal en la lluita global contra el canvi climàtic


La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat Pacte d’Alcaldes, una iniciativa ambiciosa de participació de la ciutadania i dels governs locals en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El Pacte és el compromís de les ciutats i pobles de fer seus els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 en un 20% abans del 2020, respecte dels nivells del 2005. Compromisos que es concretaran en accions dirigides a millorar l’eficiència energètica i amb la producció d’energia de fonts renovables.
L’Ajuntament de Terrassa, de la mà de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, va refermar la seva voluntat d’avançar en l’establiment de polítiques eficaces per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle aprovant en el Ple municipal de novembre de l’any passat la seva adhesió al Pacte. Jo mateix, com a regidor de Medi Ambient, vaig segellar aquest compromís municipal a la seu del Parlament Europeu, a Brussel·les, el passat febrer. La signatura d’aquest Pacte comporta els següents compromisos:
Assumir els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 de reduir en un 20% les emissions de CO2 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables
Elaborar, en el termini d’un any, un Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) en els àmbits de competència municipal
Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius
Els treballs d’elaboració del Pla fa temps que s’han iniciat, i el primer pas ha estat realitzar un inventari de les emissions de CO2 del municipi i de la corporació municipal que recentment s’ha presentat a la premsa. I ara continuen amb la redacció del Pla d’acció d’energia sostenible de Terrassa, que recollirà les mesures i accions necessàries per assolir els objectius de reducció d’emissions. Properament serà aprovat també pel Ple i enviat a la Comissió Europea.
És la primera vegada que disposem d’un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Terrassa. S’ha fet sobre l’any 2005, any de referència per comptabilitzar la reducció d’emissions de l’any 2020. I també s’ha fet amb les emissions del 2007. Les conclusions del treball indiquen que les accions realitzades en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables ha aportat una reducció del 3% de les emissions dels equipaments i serveis municipals entre aquests dos anys (del 2005 al 2007). Una bona dada que ens indica que és possible arribar a una reducció del 20% de les emissions el 2020 i ens esperona a continuar treballant per assolir els objectius del Pla i frenar substancialment l’escalfament global del planeta.
En aquesta lluita local per aconseguir frenar l’escalfament global, cal també el compromís ciutadà per continuar avançant en els diferents vectors ambientals: eficiència energètica dels habitatges i estalvi d’energia, producció d’energies renovables (fotovoltàica, eòlica, biomassa), mobilitat sostenible (transport públic, desplaçaments a peu o en bicicleta), reducció de residus i millora de la recollida selectiva, estalvi d’aigua, compra responsable i no consumista.
Com diu l’eslògan hem de pensar globalment i actuar localment. Si volem lluitar contra el canvi climàtic i frenar l’escalfament de la Terra, són necessàries les accions de tots i cadascun de nosaltres.
Trobareu més informació a la web del Servei de Medi Ambient municipal:
http://web.terrassa.cat/web-mediambient

Photo: Mayors signing ceremony the Covenant of Mayors at the European Parliament in Brussels, Belgium, 10th February, 2009. Photographer: Paul O'Driscoll