dilluns, 21 de març de 2011

Aigua per a les ciutats

Demà, 22 de març, es celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Aquest any sota el lema Aigua per a les ciutats: responent al repte urbà.

No en fem gaire cabal; per nosaltres és la cosa més norma;, però disposar d'aigua corrent a les cases és una de les coses més necessàries, més imprescindibles, per tenir una vida digna. I ara que per primera vegada a la història, més de la meitat de la població mundial ja viu a les ciutats (es calcula que uns 3.300 milions de persones), cal recordar que la gestió del cicle integral de l'aigua en les grans ciutats no és una tasca senzilla. Fer arribar l'aigua tots els barris, sovint marginals i suburbials, és indispensable per tenir una vida digna; però és una fita encara no assolida en moltes grans urbs.

I no es tracta només de portar aigua neta, potable, de qualitat, a totes les llars. Es tracta també de disposar d'una xarxa de clavegueres i de sistemes de depuració per eliminar les aigües brutes que podrien malmetre els rius i les rieres. La contaminació de les aigües, com l'eliminació dels residus, és un dels problemes més greus dels països en desenvolupament.

A Terrassa intentem gestionar de manera eficient, responsable i sostenible el nostre particular cicle integral de l'aigua (captació, potabilització, distribució, sanejament, depuració i reaprofitament). Des d'Esquerra apostem per un servei públic, municipal, que asseguri i controli tot el cicle integral de l'aigua. Que asseguri la viabilitat tècnica i econòmica d'aquesta gestió i vetlli per la qualitat de l'aigua i del servei. I apostem també per una gestió compartida amb les empreses privades o mixtes que hi aporten experiència i innovació per oferir el millor servei públic possible. Com Mina Pública d'Aigües de Terrassa, una empresa amb 170 anys, nascuda de la voluntat de portar a la ciutat l'aigua necessària per al desenvolupament humà i industrial. Sense la Mina no s'hauria pogut estendre el desenvolupament de la indústria tèxtil que ha marcat l'evolució històrica de la Terrassa del XIX i XX.

També treballem per mantenir les infrastructures per a l'aigua amb les millors condicions. I per un ús responsable d'aquest bé escàs. Som una ciutat que està assolint uns nivells d'estalvi d'aigua important: en els darrers 7 anys, el consum domèstic d'aigua s'ha reduït un 18 % i hem passat dels 124 litres/habitant/dia del 2004 (que ja estava molt bé!) a només 104 l/hab/dia del 2010. Molt bé per la ciutadania terrassenca!

També l'Ajuntament ha fet bé la feina: en aquest període dels darrres 7 anys, l'ús municipal d'aigua (reg de parcs i jardins, equipaments esportius, centres d'ensenyament, etc) s'ha reduït en un 36%.

Control públic, municipal, i gestió compartida. Aquesta és la fòrmula per seguir assegurant el millor servei d'aigua per a la ciutat quan acabi l'actual concessió municipal a Mina, el 2016. Entre tots hem de cuidar aquest bé escàs i font de vida que és l'aigua i, com diu el lema d'anguany, respondre al repte urbà d'aigua per a les ciutats.