divendres, 22 de febrer del 2008

El millor residu és aquell que no es produeix


La meva mare sempre deia "No és més neta la que més neteja, sinó la que menys embruta!". Doncs podem prendre exemple d’aquesta idea.
En medi ambient, en sostenibilitat, qui menys contamina, qui menys residus genera és qui és més sostenible. Si evitem despeses innecessàries en bosses de plàstic, en envasos, en elements superflus en l’embalatge, evitarem també haver de fer una despesa d’energia per a reciclar-los.
El millor estalvi és la despesa que no es fa, en sostenibilitat. Amb això vull dir que sí que és important, sí que és bàsic, reciclar tot el que es pot i, sobretot, reutilitzar. Però que fonamentalment el que cal fer és generar menys residus.
El mateix podem aplicar a l’aigua. Com menys aigua llencem, millor per a totes i tots. Com menys aigua malgastem, menys restriccions tindrem.
A Terrassa som capdavanters en els dos elements: en la reducció de la creació de residus i en l’estalvi d’aigua.
Us adjunto una petita taula amb la que podreu veure que, a Terrassa, no només hem incrementat la quantitat de residus que recollim selectivament, que és molt important, i sobretot perquè ho fem en origen (és a dir, totes les persones que viuen a Terrassa es comprometen en aquest projecte!), sinó sobretot, hem reduït la quantitat de residus que cada habitant genera. I això sí que és important!

Evolució des de l'aplicació del nou model de residus (2003-2007)
Any Habitants Kg/Hab/Dia Recollida selectiva(%)

2.003 188.854 1'21 16'17
2.004 193.000 1'19 20'59
2.005 194.947 1'20 27'15
2.006 201.442 1'19 29'99
2.007 203.852 1'18 32'04