dilluns, 25 de febrer del 2008

La integració...en català!

Fa ben pocs dies llegia a la premsa local el naixement d'una nova associació de persones immigrants. El seu nom ja és tota una declaració de principis "Luchamos por nuestros derechos".
Des d'Esquerra donem suport a la lluita de les persones immigrades pels seus drets i per la seva integració total al país d'acollida. Però si el país d'acollida és Catalunya, la llengua d'integració ha de ser el català. Quan la persona immigrada aprèn a entendre i a expresar-se en català assoleix un plus d'integració al país que li obre, a més, noves possibilitats de feina i de relació.
El president de la nova associació, Fauzi Hlida, ens explicava en la notícia de premsa que l'associació donava suport a les classes de castellà. Jo li vull recordar que al Centre de Normalització Lingüística trobaran classes gratuïtes de català que els facilitaran una més completa integració a Terrassa i a Catalunya.
Volem un sol poble, amb cohesió social, sense discriminacions, amb respecte per a totho. Per això necessitem una llengua comuna de relació social entre tots. Una llengua de comunicació efectiva i que reforci el sentit de pertinença a la comunitat d'acollida. I aquesta llengua no pot ser altra que el català.
La nostra benvinguda a totes les persones immigrants. Us volem iguals que nosaltres, en drets i en deures. I per això us oferim allò millor que tenim: la nostra llengua i la nostra cultura. Qui només us aculli en castellà, us està discriminant i us farà sentir estranys a casa nostra.